Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Za dostop do spletnih mest, aplikacij ali Babysits storitev ("platforma") in njihovo uporabo veljajo naslednji pogoji in veljavna pravna pravila. S strinjanjem z našimi pogoji uporabe se pravno zavežete tudi, da boste ravnali v skladu z našo politiko zasebnosti.

Poglejte pogoje uporabe za:

Za vse uporabnike:

1. člen - Vsebina

Babysits ponuja digitalno platformo, ki omogoča komunikacijo med izvajalci otroškega varstva (varuškami) in starši/zakonitimi zastopniki. Babysits ni posredniška agencija in ne deluje kot pogodbena stranka.

Babysits je vsebino te platforme zelo natančno sestavil. Vse informacije uporabnikov pa prihajajo od tretjih oseb, in sicer od iskalcev ali izvajalcev storitev varovanja otrok. Te tretje osebe so odgovorne za točnost in popolnost teh informacij. Babysits ne odgovarja za vsebino objavljenih oglasov in/ali njihovo kakovost in vedenje staršev/skrbnikov, otrok in/ali varušk.

2. člen - Podatki

Če želite uporabljati to storitev morate zagotoviti, da so vaši podatki (vključno z email naslovom, vašim imenom, poštno številko, številko bančnega računa) natančni in pravilni. Poleg tega zagotavljate, da ste (pravna, fizična) oseba, za katero pravite, da ste in da ste primerni za uporabo naše storitve.

Podatki, ki jih vnesete v svoj profil/delovno mesto, bodo objavljeni na spletu na Babysits platformi, tako bodo javno dostopni. To pomeni, da lahko iskalniki (kot je Google) indeksirajo vaš profil/delovno mesto.

Možno je, da tretje osebe uporabljajo vaše podatke, da se lahko z vami dogovorijo. Babysits spoštuje zasebnost vseh in zato osebnih podatkov ne bo uporabljal v druge namene, ki niso navedeni. Osebni podatki ne bodo na voljo tretjim osebam brez izrecnega soglasja uporabnika. Babysits lahko naredi izjemo v primeru zlorabe (po presoji Babysits, glej tudi člen 13 teh pogojev) svojih storitev.

3. člen - Pravica do intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine se nanašajo na vse, kar je povezano s storitvijo. To vključuje, pravice do besedil, slik, oblikovanja, logotipov, trgovskih imen in kakršnih koli drugih lastniških oznak so izključna last Babysits. Če so kršene kakršnekoli pravice, kot na primer avtorske, blagovne znamke ali druge, vključene v oglaševanju, je žrtev dolžna zoper kršitelja(-e) ukrepati. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za vse kršitve.

4. člen - Odgovornost

S pomočjo svoje platforme Babysits želi povezati ponudbo in povpraševanje po otroškem varstvu na internetu. Babysits ni posredniška agencija in ni pogodbena stranka v zvezi z varstvom.

Babysits ne odgovarja za izbrano varuško ali starše/skrbnike in/ali kandidate in značilnosti dela. Odgovorni ste za (pred) izbiro, pogovore in (finančne) obveznosti s kandidati na podlagi vaših potreb in zahtev.

Komunikacija z drugimi uporabniki platforme je na lastno pobudo in lastno odgovornost.

Končna odločitev, kateri osebi boste zaupali svojega otroka (otroke) je popolnoma vaša. Babysits ne odgovarja za škode, ki izhajajo iz objavljenih oglasov ali izbranih kandidatov. Če varuška, starš ali agencija ne deluje zaupanja vredna bi nam veliko pomenilo, če nas o tem obvestite. To nam lahko sporočite, če pošljete sporočilo na email .

5. člen - Izključitve

Babysits ima pravico, da vam (začasno ali trajno) zavrne dostop do platforme, če ne spoštujete plačilnih pogojev in/ali ne plačate pravočasno in/ali, če kršite te pogoje.

Poleg tega ima Babysits pravico, da takoj in brez pravnega posredovanja prekine ali prekliče sporazum z vami, če kot uporabnik ne izpolnjujete obveznosti, ki izhajajo iz uporabe te platforme in/ali splošnih pogojev, pravilno ali pravočasno.

Babysits si pridržuje pravico, da proti vam sproži sodni postopek. Babysits si pridržuje pravico, da odstrani vaše podatke iz svoje baze podatkov, ne da bi navedel razlog. Ta platforma je namenjena samo stikom med starši/skrbniki, varuškami in organizacijami za varstvo otrok.

Za opravljanje varstva morate biti stari vsaj 15 let. Za uporabo te platforme je zahtevana minimalna starost 15 let, v primeru, da ste mlajši od 18 let morate za dovoljenje prositi starše. Uporabnik v tem primeru nima pravice do vračila kupnine.

6. člen - Priporočila/oglaševanje

Babysits ni odgovoren za vsebino strani oglaševalcev in/ali uporabnikov platforme.

7. člen - Izjava o omejitvi odgovornosti

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost. Babysits ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost informacij in vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tukaj objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

8. člen - Varnost

Babysits ima pravico zavarovati sistem pred nepooblaščeno uporabo in lahko v ta namen sprejme ustrezne tehnične in druge ukrepe. Babysits ne more zagotoviti, da se ne bo zgodila nepooblaščena uporaba. Prav tako Babysits ne more zagotoviti, da bo platforma v vsakem trenutku dosegljiva.

9. člen - Odgovornost glede uporabe platforme

Babysits zavrača vso odgovornost za kakršnokoli škodo, neposredno in/ali posredno, ki jo povzroči in/ali izhaja iz uporabe platforme. Babysits ne odgovarja za škodo, povezano z uporabo Babysits, razen če je škoda posledica namer ali velike malomarnosti Babysits. V tem primeru je odgovornost Babysits omejena na znesek, ki ga je uporabnik plačal za uporabo Babysits, znesek ne sme presegati 500€.

10. člen - Nedovoljena uporaba

Podjetja, organizacije in agencije lahko platformo uporabljajo zgolj z poslovnim računom. Babysits si prdržuje pravico, da v primeru kršitev uporabnika odstrani. V tem primeru uporabnik ni upravičen do povračila kupnine. Vaš profil bo izbrisan, o tem pa bomo obvestili tudi uporabnike s katerimi ste bili v kontaktu (če bomo mnenja, da je to nujno). Babysits ima pravico, da brez opozorila in brez pravnega posredovanja kršitelju tega člena izreče globo v višini 1.000€ (tisoč eurov). Za vsako nadaljnjo kršitev tega člena bo kršitelju izrečena globa v višini 5.000€ (pet tisoč eurov).

11. člen - Višja sila

V primeru višje sile - dogodka, ki ga ni bilo mogoče predvideti lahko Babysits preneha z izvajanjem obveznosti, ki izhajajo iz tega dogovora. Takšni dogodki so na primer stavke, odpoved telekomunikacij, kraja, požar, vdor vode, sabotaža ali vandalizem.

12. člen - Pritožbe in zahteve

Uporabniki Babysits platforme lahko pisno oddajo pritožbe in zahteve.

13. člen - Zloraba

Z “zlorabo” mislimo: pošiljanje sporočil, ki kršijo pravice ali zasebnost drugim uporabnikom, kot na primer pošiljanje nezaželjenih komercialnih sporočil in nezaželjenih sporočil, žaljenje, uporabljanje platforme za druge namene kot so iskanje in ponujanje storitev varstva, kršitev pravic intelektualne lastnine ali objavljanje materialov brez dovoljenja; in uporabo te storitve na načine za katere storitev ni predvidena. Zloraba je tudi nezakonita uporaba platforme.

13.1 Babysits lahko nemudoma prekine dogovor z uporabnikom, ki krši pravila, brez, da bi ga o tem predhodno obvestil ali se z njim pogovoril.

13.2 Babysits lahko uporabniku izreče globo v višini 10.000€ (deset tisoč eurov) na vsak zaznan primer kršitve, brez, da bi o tem obvestil uporabnika in brez pravnega posredovanja. Poleg tega si Babysits pridržuje pravico do nadaljnjih (pravnih) ukrepov proti uporabniku in zahtevati odškodnino, ki je posledica škode, ki jo je povzročil uporabnik.

Nizozemsko pravo

Za te splošne pogoje se uporablja nizozemska zakonodaja. Morebitni spori bodo predloženi pristojnemu sodniku v Rotterdamu na Nizozemskem. Babysits lahko te pogoje kadarkoli spremeni. Zato priporočamo, da te pogoje redno preverjate.

Dodatni pogoji za podjetja, ki imajo Premium račun:

Da bi lahko kontaktirali izvajalce varstva otrok morajo starši nadgraditi svoj račun na Premium račun. Premium račun uporabnika stane 10,99 € na mesec (vključno z DDV).

1. člen - Pogoji

Z nadgradnjo na Premium račun se strinjate z Babysits pogoji uporabe in dodatnimi pogoji za Premium račun za starše/skrbnike

2. člen - Plačilo

Z nadgradnjo na Premium račun pooblaščate Babysits, da vam samodejno mesečno odtrga znesek naročnine. Babysits Premium račun stane 10,99 € na mesec (vključno z DDV).

Storitve za obdelavo plačil na Babysits izvaja Stripe in so predmet Stripe dogovora o povezanih računih, ki vsebuje Stripe pogoje poslovanja (skupaj “Stripe dogovor o storitvah”). S tem, ko se strinjate s temi pogoji ali nadaljujete z uporabo Babysits Premium računa, se strinjate tudi s Stripe dogovorom o storitvah, Stripe te pogoje lahko posodablja. Če želite, da vam Babysits omogoči plačilo prek Stripe, se strinjate, da nam boste posredovali pravilne in točne informacije o vas ali vašem podjetju (v kolikor se zahteva) in pooblaščate Babysits, da deli vaše podatke s Stripe.

3. člen - Registracija in preklic

Pogodba in naknadna naročnina (Premium račun) se skleneta za obdobje enega meseca skleneta se lahko katerikoli dan v mesecu. Ko se strinjate s pogoji premium računa za podjetje boste prejeli takojšen dostop do premium naročnine hkrati pa se zavedate, da kot podjetje niste upravičeni do povračila denarja. Če ena izmed strani vpletenih v pogodbo ne odstopi od pogodbe pravočasno (to je mogoče vse do zadnjega dne pogodbenega obdobja), se pogodba obnovi za dodatni mesec. Preklic Premium računa je še vedno mogoč pred iztekom obdobja. Če uporabnik naročnino prekine pred iztekom obdobja bo naročnina preklicana ob koncu obdobja in se tako ne bo več obnavljala. V tem primeru uporabnik nima pravice do povračila kupnine za Premium račun za preostanek dni v naročniškem obdobju. Pri preklicu se upošteva enodnevni rok. Preklic Premium računa lahko enostavno opravite prek spleta. Po preklicu vam ne bomo več zaračunavali, razen v primeru, da nam še vedno dolgujete za minule naročnine. V primeru, da nam še dolgujete se bo ta znesek avtomatsko zaračunal.

4. člen - Ohlajanje

Če se prijavite na plačljivo naročnino, ste v primeru, da si z razlogom ali brez razloga premislite upravičeni do povračila kupnine v roku 14 (štirinajstih) dni, od dneva, ko ste se prijavili na naročnino (“obdobje ohlajanja”). V primeru, da ste v kateremkoli trenutku med “obdobje ohlajanja” storitev (Premium račun) uporabljali, do povračila denarja niste upravičeni.

Če želite prejeti vračilo celotne kupnine se morate obrniti na Center za pomoč uporabnikom pred iztekom Cooling-off obdobja. V tem primeru vam bomo takoj poslali potrdilo prejema vaše zahteve prek enega izmed kanalov (npr. email). Prav tako lahko uporabite spodnji obrazec za oddajo zahtevka, to pa ni pogoj.

Vzorec zahtevka

(Če želite odstopiti od pogodbe, prosimo uporabite spodnji obrazec in nam ga pošljite na naveden naslov.) Za Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Nizozemska. E-mail: :

Jaz/mi ( * ) s tem odstopam od pogodbe, za nakup naslednjih storitev ( * ):

  • Ime uporabnika
  • Naslov uporabnika
  • Podpis uporabnika (samo v primeru komunikacije prek pošte)
  • Datum (*) Izbrišite in izpolnite pravilno

5. člen - Goljufije

Če se pojavi goljufija bomo sprožili postopek. Zloraba platforme bo prijavljena policiji.

6. člen - Politika poštene uporabe

Uporabljamo politiko poštene uporabe. Dokler uporabnik uporablja račun normalno ne bomo posredovali. Normalna uporaba se razlikuje, vendar je omejena na maksimalno 30 novih pogovorov mesečno in na maksimalno 10 novih pogovorov dnevno. Če potrebujete več pogovorov dnevno nas prosim kontaktirajte (z razlogom).

Dodatni pogoji za podjetja, ki imajo Premium račun za podjetja.

Da bi lahko kontaktirali izvajalce varstva otrok morajo starši nadgraditi svoj račun na Premium račun. Premium račun uporabnika stane 38,68 € na mesec (brez DDV).

1. člen - Pogoji

Z nakupom Babysits Premium računa, se strinjate z Babysits pogoji poslovanja in dodatnimi pogoji za podjetja, ki imajo Premium račun. Kontaktna oseba podjetja, ki sklene naročnino se zaveže, da bo pooblaščena kontaktna oseba.

2. člen - Plačilo

Z nadgradnjo na Premium račun pooblaščate Babysits, da vam samodejno mesečno odtrga znesek naročnine. Babysits Premium račun stane 38,68 € na mesec (brez DDV).

Storitve za obdelavo plačil na Babysits izvaja Stripe in so predmet Dogovora o Stripe povezanih računih, ki vključujejo Stripe pogoje poslovanja (skupaj “Stripe dogovor o storitvah”). S tem, ko se strinjate s temi pogoji ali nadaljujete z uporabo Babysits Premium računa, se strinjate tudi s Stripe dogovorom o storitvah, Stripe te pogoje lahko posodablja.

Če želite, da vam Babysits omogoči plačilo prek Stripe, se strinjate, da nam boste posredovali pravilne in točne informacije o vas ali vašem podjetju (v kolikor se zahteva) in pooblaščate Babysits, da deli vaše podatke s Stripe.

3. člen - Registracija in preklic

Pogodba in naknadna naročnina (Premium poslovni račun) se skleneta za obdobje enega meseca skleneta se lahko kateri koli dan v mesecu. Ko se strinjate s pogoji premium računa za podjetje boste prejeli takojšen dostop do premium naročnine hkrati pa se zavedate, da kot podjetje niste upravičeni do povračila denarja. Če ena izmed strani vpletenih v pogodbo ne odstopi od pogodbe pravočasno (to je mogoče vse do zadnjega dne pogodbenega obdobja), se pogodba obnovi za dodatni mesec. Preklic Premium računa je še vedno mogoč pred iztekom obdobja. Če uporabnik naročnino prekine pred iztekom obdobja bo naročnina preklicana ob koncu obdobja in se tako ne bo več obnavljala. V tem primeru uporabnik nima pravice do povračila kupnine za Premium račun za preostanek dni v naročniškem obdobju. Pri preklicu se upošteva enodnevni rok. Preklic Premium računa lahko enostavno opravite prek spleta. Po preklicu vam ne bomo več zaračunavali, razen v primeru, da nam še vedno dolgujete za minule naročnine. V primeru, da nam še dolgujete se bo ta znesek avtomatsko zaračunal.

4. člen - Goljufije

Če se pojavi goljufija bomo sprožili postopek. Zloraba platforme bo prijavljena policiji.

5. člen - Omejitev sporočil

Dokler uporabnik uporablja račun normalno, ne bomo posredovali. Normalna uporaba se razlikuje, pošiljanje sporočil je omejeno na maksimalno 60 novih pogovorov mesečno, 40 tedensko in 20 dnevno.

6. člen - Omejitve za organizacije

Na organizacijo je dovoljen maksimalno en (1) račun.