Standardi skupnosti

Standardi skupnosti

Smernice za našo skupnost

Babysits je spletna platforma za varstvo otrok, kar pomeni, da bodo varuške in starši med sabo v stiku. Zato smo ustvarili smernice, katerih pričakujemo, da se držijo vsi uporabniki. Te smernice so bile ustvarjene za ohranjanje zaupanja in zanesljivosti skupnosti Babysits, tako da bodo varuške in starši imeli kar se da dobro izkušnjo.

Za varuške je pomembno, da se zavedajo, da je vsaka družina drugačna. Ne bodo vsi otroci, ki jih varujete, iste starosti, pravila in načini, kako ravnati za vsako družino, pa bodo prav tako različni. Zato je pomembno, da spoštujete te razlike in poskušate varstvo prilagoditi vsaki družini, da bi zagotovili najboljšo možno storitev. Predvsem pa prosimo, da varuške otrokom nudijo najboljšo možno skrb.

Za starše je pomembno, da se zavedajo, da je vsaka varuška drugačna in ima različna pričakovanja. Pričakujejo lahko različne delovne ure, različne naloge ali različno plačilo. Zato je pomembno, da jih spoznate in jasno skomunicirate svoja pričakovanja z varuško, preden začne z varstvom vaših otrok. Prosimo, da se starši do varušk vedno obnašajo spoštljivo.

Zaradi lastne varnosti in zaščite plačujte in komunicirajte le prek Babysits. Nikoli ne delite osebnih podatkov, kot so osebni dokumenti in bančni podatki, z nekom, ki ga še niste srečali. Izvej več

Izjava o omejitvi odgovornosti

Starši in varuške so odgovorni za pregled, razgovore in končno izbiro. Ta dokument vsebuje smernice za obnašanje. Varuške ne morejo sprejeti odgovornosti za člane platforme ali njihova dejanja. Če želite prebrati več o zaupanju in varnosti pri Babysits, obiščite našo stran Zaupanje in varnost.

Zaupanje in varnost

Babysits si pridržuje pravico, da zavrne dostop članom, ki kršijo naše standarde skupnosti ali pogoje.

1 Del: Smernice za varuške

Splošne smernice

 • Varuška se mora predstaviti z resničnimi podatki. Prav tako mora bit resnična njena izobrazba in opravljeni izpiti.
 • Varuška ne sme diskriminirati drugih uporabnikov na podlagi izgleda, rase, narodnosti, vere, spola ali z njimi komunicirati na kakršen koli način, ki bi bil neprimeren ali škodljiv.
 • Ko se varuška dogovori za termin varstva je v tistem času popolnoma odgovorna za otroke.
 • Varuška je dolžna med varstvom upoštevati navodila, ki jih je prejela od staršev (pravila v hiši, čas za igro, čas za spanje itd).
 • V primeru, da v dani situaciji ponudnik varstva ni prepričan kako se odzvati, mora kontaktirati starše (npr. uspavanje otrok, dajanje zdravil ipd.).
 • V primeru, da mora varuška nepričakovano odpovedati prihajajoče varstvo otrok, mora o tem poskušati obvestiti starše vsaj 24 ur pred začetkom dogovorjenega varstva.
 • Varuška nikoli ne sme groziti ali izsiljevati staršev ali otrok v njenem varstvu.
 • Varuška nikoli ne sme iz doma odnesti karkoli kar ni njeno.

Pred varstvom

 • Varuška se mora s starši predhodno pogovoriti in na termin varstva priti pripravljena, da lahko poskrbi za kakršnekoli posebne potrebe otrok.
 • Varuška mora vnaprej preveriti in se pogovoriti s starši, da zagotovi lastno varnost.
 • Varuška mora na dogovorjeno lokacijo varstva priti pravočasno.
 • Varuška mora starše o morebitni zamudi nemudoma obvestiti.
 • Varuška na delo mora priti primerno oblečena (ne nosi oblačil s kletvicami, neprimernimi fotografijami...).
 • Varuška mora pred varstvom preveriti ali starši od nje pričakujejo še kaj drugega poleg varstva otrok (kuhanje, čiščenje...).

Med varstvom

 • Ponudnik varstva mora v času opravljanja varstva prevzeti polno odgovornost za otroke.
 • Varuška nad otroki nikoli ne sme izvajati fizičnega ali psihičnega nasilja (udarci, tresenje, preklinjanje...).
 • Varuška mora nemudoma kontaktirati starše, če se med varstvom pojavijo težave, ki jih sam/a ne zna odpraviti.
 • Če so v nujnih primerih starši nedosegljivi, varuška mora poklicati nujno pomoč.
 • Varuška vrat ne sme odpirati neznancem (vsem, ki jih starši niso najavili).
 • Med varstvom mora varuška preprečiti vstop v hišo vsem, razen, če se s starši dogovori drugače.
 • Varuška med varstvom ne sme uživati alkohola, drog ali početi drugih stvari, ki bi vplivale na njeno/njegovo sposobnost varstva otrok.
 • Varuška mora hišo zapustiti v enakem stanju kot je bila ob njenem prihodu

Po končanem varstvu

 • Varuška mora iskreno poročati staršem o obnašanju otrok.
 • Varuška mora starše obvestiti o morebitnih predmetih, ki so se med varstvom poškodovale ali zlomile.
 • Varuška pričakuje enako plačilo kakor je bilo dogovorjeno pred varstvom.
 • Če ima varuška pritožbe vezane na opravljanje dela, mora o tem v razumnem času obvestiti starše.
 • Varuška mora o neprimernem obnašanju s strani staršev obvestiti Babysits.
 • Varuška mora po končanem varstvu staršem napisati mnenje, s tem pomaga drugim varuškam, ki uporabljajo platformo.

2 del: Smernice za starše

 • Starš mora pošteno in natančno predstavljati sebe, delo in zahteve, ki jih ima.
 • Starš ne sme diskriminirati drugih uporabnikov na podlagi izgleda, rase, narodnosti, vere, spola ali z njimi komunicirati na kakršen koli način, ki bi bil neprimeren ali škodljiv.
 • Starš mora določiti jasna navodila in pričakovanja za varuško (pravila v hiši, čas za igro, čas za spanje...).
 • Starš mora varuško obvestiti v primeru, da ima druga pričakovanja poleg varstva otrok (čiščenje, kuhanje...).
 • Starš nikoli ne sme varuške spravljati v nevarnosti ali ji/mu groziti.
 • V primeru, da mora starš (nepričakovano) odpovedati prihajajoče dogovorjeno varstvo, mora o tem poskusiti obvestiti varuško vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom.
 • Starš mora varuško obvestiti o morebitnih boleznih otrok(a) in njihovih navadah.
 • Če starš zamuja mora o tem nemudoma obvestiti varuško. V nujnih primerih mora starš vedno biti dosegljiv ali pa posredovati drugo kontaktno številko.
 • Starš mora varuški plačat znesek za katerega sta se predhodno dogovorila.
 • Če ima starš pritožbe vezane na opravljeno delo, mora o tem v razumnem času obvestiti varuško.
 • Če se je varuška med opravljanjem dela vedla neprimerno mora starš o tem obvestiti Babysits.
 • Starš mora za varuško napisati mnenje, s tem pomaga drugim staršem, ki uporabljajo platformo

Ste se pripravljeni pridružiti?

Registracija!